Øvrige rettigheder

Erstatning ved dødsfald eller tilskadekomst

Der er ingen økonomiske grænser for skadeserstatningen ved passagerers tilskadekomst eller dødsfald. For skader op til 100 000 SDR (cirka beløb i lokal valuta), kan flyselskabet ikke modsætte sig et erstatningskrav. Hvis beløbet er højere, kan flyselskabet modsætte sig kravene, hvis det kan bevise, at det ikke forårsagede skaden.

Forskudsbetalinger

Hvis en passager dør eller såres, skal flyselskabet betale det forskud, der kræves for at imødekomme de umiddelbare økonomisk behov senest 15 dage efter, at den person, der har ret til erstatning, er blevet identificeret. En sådan forskudsbetaling skal ved dødsfald være min. 16.000 SDR (omtrentlig beløb i lokal valuta).

Læs mere her

Tidsfrist for at anlægge sag

Et erstatningskrav skal fremsættes indenfor to måneder fra den dag, hvor flyet ankom eller skulle være ankommet.

Grundlag for informationen

Grundlaget for de ovenfor beskrevne regler er Montreal-konventionen af 28. maj 1999, der blev gennemført sammen med forordning (EU) nr. 2027/97, ændret ved forordning (EU) nr. 889/2002 og medlemslandenes nationale lovgivning.