Forsinket, beskadiget eller mistet bagage

Vi gør vores bedste for at transportere din bagage sikkert når du flyver med os. Nogle gange sker det alligevel, at bagage forsinkes eller bliver beskadiget.

Forsinket bagage

Hvis din bagage skulle komme på afveje under flyrejsen, skal en såkaldt PIR-rapport (Property Irregularity Report) udfyldes i lufthavnen umiddelbart efter landingen. Kontakt vores repræsentant i lufthavnen for information om, hvad du skal gøre.

Det er lufthavnen, der søger efter bagagen og de vil kontakte dig, så snart den er blevet fundet. For spørgsmål i forbindelse med eftersøgningen, skal du kontakte lufthavnen direkte.
Det er vigtigt at du gemmer den originale rapport, da dette er et værdidokument og en forudsætning for en eventuel erstatning. Ved forsinkelser af bagage er flyselskabet erstatningsansvarlig, hvis det ikke har foretaget sig alle rimelige foranstaltninger for at undgå skaderne, eller hvis det var umuligt at foretage sådanne foranstaltninger.

Skadeserstatningen ved forsinkelser af bagage er begrænset til 1.288 SDR (omtrentligt beløb i den lokale valuta). Reklamation skal foretages skriftligt indenfor 21 dage fra den dag, du modtog din bagage. Du finder mere information i Montrealkonventionen:SV:HTML "Montrealkonventionen").
Husk at gemme kvitteringer for nødvendige eller rimelige indkøb i den periode, hvor du har været uden bagage.

Mistet bagage

Bagage, der er forsvundet, eftersøges i et internationalt datasystem af den såkaldte handling-agent, altså vores lokale samarbejdspartner med ansvar for bagagehåndteringen i den aktuelle lufthavn. Så snart en taske er fundet, der stemmer overens med den taske der savnes, bliver det et match i systemet. Handling agenten kontakter dig så hurtigt som muligt for leverance af tasken. For en opdatering af eftersøgningen, bedes du kontakte handling agenten direkte.

Hvis bagagen ikke er dukket op indenfor 21 dage efter den dag, hvor det skulle være ankommet, er vi som flyselskab erstatningspligtige. Anmeld din mistede bagage via dette link >>

Beskadiget bagage & PIR-rapport

Hvis din bagage er blevet beskadiget under flyrejsen, skal der altid udfyldes en skadesrapport (PIR-Property Irregularity Report) i lufthavnen direkte efter ankomst. Har du imod alt forventning ikke gjort dette, har du mulighed for skriftligt at anmelde skaden indenfor 7 dage fra den dag, da du modtog din bagage. Kontakt os omgående via dette link >>

Er der gået mere end 7 dage, bliver der ikke oprettet en PIR-rapport - ifølge Montreal-konventionen.

Når bagagen er blevet beskadiget, skal en professionel forhandler/butik foretage en vurdering af skaden. Drejer det sig for eksempel om en taske, skal du henvende dig til en butik der sælger tasker.

En skade skal anmeldes indenfor 3 måneder efter skaden er sket for at blive accepteret af TUI fly.

Når det gælder håndbagage er flyselskabet kun erstatningsansvarlig, hvis det har forårsaget skaden. Man har selv ansvaret for at pakke sin håndbagage korrekt, så den ikke kan ødelægge egen eller andres håndbagage.

Tyveri fra bagage

Tyveri fra bagage skal anmeldes til flyselskabet senest 7 dage fra den dato, hvor du fik bagagen. En politirapport skal altid udfyldes med de stjålne ejendele. Vi erstatter ikke for det, man ikke må medbringe i den indcheckede bagage.