Forsinkelser

Hos TUI fly gør vi vores bedste for, at vores rejsende kan komme til og fra deres ferie på det aftalte tidspunkt. Nogle gange opstår der alligevel situationer, der gør, at flyet bliver forsinket. Det kan skyldes vejrforhold, trængsel i luftrummet og tekniske problemer. I disse tilfælde gør vi sammen med rejsearrangøren alt, hvad vi kan for at minimere forsinkelsen og holde vores rejsende informeret.

Når forsinkelsen forventes at kunne trække ud, har du som passager ret til assistance i ventetiden. Dette omfatter mad/enklere fortæring og drikkevarer (ikke alkohol).

Ved en længere forsinkelse har du ret til to telefonsamtaler eller e-mails afhængig af lokal tilgængelighed. I de fleste tilfælde refunderes dette efterfølgende mod fremvisning af de faktiske omkostninger.

Afhængig af tidspunktet på døgnet og omfanget af forsinkelsen tilbydes du som rejsende et hotelværelse, hvis det er muligt og i de tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at tage hjem og sove. Hvis det er muligt at sove hjemme, erstatter vi transport til/fra boligen med kilometerkompensation eller for det billigste transportmiddel. I de tilfælde hvor hotelværelser tilbydes gøres dette af flyselskabets samarbejdspartnere i lufthavnen. De sørger for service, eventuelle måltidskuponer og hjælper til ved forsinkelsen. Hvis en passager bestiller et hotelværelse på egen hånd, kan udgiften i enkelte tilfælde efterfølgende refunderes, så længe beløbet er rimelig.

Ifølge de eksisterende EU-regler kan rejsende have ret til en vis kompensation og service ved blandt andet længere forsinkelser og aflyste fly. Læs mere i følgende link EG 261/2004.

I tilfælde af forsinkelser er flyselskabet erstatningsansvarlig, hvis det ikke har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller hvis det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret ved passagerers forsinkelse er begrænset til 4.694 SDR.

Vær opmærksom på, at flyselskabet ikke altid er erstatningsansvarlig. Eksempelvis udbetales der ikke kompensation ved forsinkelser forårsaget af forhold, som anses at være uden for flyselskabets kontrol.

Udlæg/ekstra omkostninger efter landing

Ved længere forsinkelser kan du som passager være berettiget til refusion af ekstra omkostninger. Ekstraomkostninger refunderes udelukkende på baggrund af kvitteringer. Vi beder dig udfylde vores reklamationsformular her og vedhæfte dine kvitteringer.

Forsinkelseserklæring

Hvis du har brug for en forsinkelseserklæring efter din rejse, så klik på nedenstående link. Forsinkelseserklæringen kan hentes inden for 10 dage efter hjemkomst.

Link til forsinkelseserklæring

Forsinkelseserklæringen er tilgængelig i tre måneder efter flydatoen. Bemærk, at vi kun opretter forsinkelseserklæringer automatisk, når forsinkelsen overstiger 3 timer.